16x9 Image

Kanslichef sökes

Föreningen ser nu behov av att stärka upp det ideella engagemanget med en anställd kanslichef på heltid under ett år, med möjlighet till förlängning.

Jobbeskrivning

Kanslichef sökes till Barncancerfonden Stockholm Gotland 

Barncancerfonden Stockholm Gotland är en ideell förening med ändamålet att stödja cancerdrabbade barn och deras familjer i regionen. Vi samlar in medel för att underlätta den svåra behandlingen på barncanceravdelningen och ordnar stödgrupper för barn, ungdomar, föräldrar och anhöriga samt de som mist. Vi verkar också för en trygg och säker barncancervård i Stockholm Gotland. Varje år drabbas 100 barn i vårt upptagningsområde.

Föreningen ser nu behov av att stärka upp det ideella engagemanget med en anställd kanslichef på heltid under ett år, med möjlighet till förlängning.

Ansvarsområden

 • Medlemsstöd – kontakt med medlemmar per telefon och mejl dagtid samt regelbunden närvaro på barncanceravdelningen för nära kontakt med vården och patienter.
 • Information och nyheter i våra olika kanaler.
 • Koordinering och projektledning av gruppträffar och medlemsaktiviteter.
 • Bevakning av patienträttsfrågor – samordning av patientföreträdare i olika patientnätverk, kontakt med politiker, myndigheter, landsting och sjukhusledning i syfte att bevaka och verka för patienters rättigheter för bättre förutsättningar för de som drabbas av barncancer.
 •  Hantera insamlingsaktiviteter till föreningen för att utveckla och förbättra det regionala stödet. Säkra upp god kommunikation och återkoppling till givare, privatpersoner och företag.
 • Säkerställa föreningens administrativa uppgifter.

Kanslichefen har ett nära samarbete med föreningens styrelse och agerar självständigt utifrån styrelsen beslutad budget och handlingsplan och aktiviteter. På kansliet finns en anställd föreningsinformatör som är anställd av Barncancerfondens riksorganisation som är dedikerad till föreningen. Kanslichefen har samordningsansvar med informatören. Föreningen har ekonomifunktionsstöd från Barncancerfonden centralt.

Önskvärd kompetens och erfarenhet

 •  Flera års dokumenterad erfarenhet av arbete med övergripande verksamhetsansvar och budgetansvar.
 • Akademisk utbildning
 • Erfarenhet av ideellt styrelsearbete
 • Flera års erfarenhet av vården i Stockholm
 • Intresse och kunskap om webbpubliceringsverktyg och sociala mediekanaler

Vi lägger stor tyngdpunkt vid personlig lämplighet eftersom tjänsten innebär kontakt med medlemmar i svår situation. Personen behöver vara omtänksam, serviceinriktad och självgående med stor ansvarskänsla och drivkraft.

Arbete utanför normal arbetstid förekommer.    

Ansökan

På Barncancerfonden vill vi vara en arbetsplats präglad av mångfald som speglar det samhälle vi är en del av. Välkommen med din ansökan! Maila ansökan till tove.sjoblom@barncancerfonden.se och skriv kanslichef i ämnesraden. Urval och intervjuer sker löpande. Om du vill ha mer information, kontakta HR ansvarig, Tove Sjöblom 070 772 67 00. Tjänsten är tidsbegränsad till ett år med möjlighet till förlängning. Placeringen är på Barncancerfondens Stockholm Gotlands kansli i centrala Stockholm.