Valberedning

Är du intresserad av att sitta med i Barncancerfonden Mellansveriges styrelse? Kontakta gärna någon i valberedningen. 

Ulf Rüden 
Sammankallande
Tel: 0703-38 07 32
E-post: uffe.ryden@hotmail.se

Helen Jobs 
Tel: 0703-36 56 62
E-post: helen.jobs69@gmail.com

Helene Sellgren Wiman
Tel: 0704-85 02 45
E-post: helenewiman@gmail.com